שפיץ צאך/פיקניה
160 ₪
10 9 3 1 6 5 8 4 9 3 17 14 18 15 19 16 13 11 12 2
פילה מדומה
85 ₪
ערכת חמין
ק"ג
65 ₪
צלעות טרי/אמריקאי
80/95 ₪
שייטל
160 ₪
אוסובוקו
ק"ג
70 ₪
אנטריקוט מיושן
195 ₪
פילה אמיתי
250 ₪
אסאדו אמריקאי/רגיל
ק"ג
75/110 ₪
שריר
65 ₪
כתף מרכזי/אמריקאי
85/95 ₪
סינטה/אמריקאי
180/210 ₪
סולם יעקב (אונטריפ)
98 ₪
צוואר טרי
80 ₪
צלי כתף/אמריקאי
95/110 ₪