בקר טרי טחון עם שומן כבש
ק"ג
84 ₪
10 9 3 1 6 5 8 4 9 3 17 14 18 15 19 16 13 11 12 2
בקר טרי טחון
ק"ג
80 ₪
בקר טחון עם שומן כבש
ק"ג
65 ₪
בקר טחון
ק"ג
59 ₪