כתף טלה טרי
150 ₪
10 9 3 1 6 5 8 4 9 3 17 14 18 15 19 16 13 11 12 2
כתף קפוא
115 ₪
כתף טלה טרי
115 ₪
צלעות טלה 6 יח באריזה
ק"ג
190 ₪